PRIVACY VERKLARING

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van deze website. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wij stellen uw persoonlijke gegevens ook niet ter beschikking aan derden. Wij maken gebruik van cookies om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw pc worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Deze gegevens worden door ons alleen geanonimiseerd gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Daen Detachering is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN (Gedeponeerd bij het KvK: 30272095)

info@daendetachering.nl